De zitting op 17-1-2019 in de Rechtbank Roermond.


Op 17-1-2019 vond de behandeling plaats van het beroep tegen de komst van Windpark Egchelse heide door Rechtbank Roermond.

De uitspraak wordt binnen 6 weken verwacht.

Voorafgaande aan de zitting werd de Actiegroep op 11-1-2019 geinterviewd door omroep P&M.

Woordvoerster Sylvia Stemkens legde uit wat de gevolgen zijn voor omwonenden en bedrijven als het plan Egchelse Heide doorgang vindt.

Dit interview is terug te zien door onderstaande link aan te klikken.

Interview

HTML5 Icon

Na de zitting op 17-1-2019 vond later op de dag een gesprek plaats met Ton Harbers en Sylvia Stemkens van de Actiegroep in de studio van radio P&M.

Via onderstaande link kan deze uitzending worden beluisterd.

(Het interview is na het NOS nieuws, reclameblokje en muziek vanaf de 8:27ste minuut te beluisteren.)

Uitzending

HTML5 Icon

Open brief aan de Gemeenteraad.


De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. De 21ste maart kan een stem worden uitgebracht op een kandidaat naar keuze.

Aanplakbiljetten verlevendigen het straatbeeld en menig filmpje circuleert op Facebook van kandidaten die zich verkiesbaar stellen en vertellen waar zij voor staan.

Allen willen het belang van de kiezer behartigen. Maar dat belang is onder druk komen te staan.


De huidige gemeenteraad heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Peel en Maas mandaat gegeven om het dossier "Windmolenpark" af te handelen.

Daarmee heeft de Gemeenteraad de zeggenschap over dit dossier uit handen gegeven. Inmiddels heeft het College Egchelse Heide een vergunning heeft verstrekt.


De kiezer heeft destijds haar stem uitgebracht op een kandidaat. Die heeft zij dus een mandaat gegeven met de boodschap: "jij mag voor mijn belang opkomen".

Doordat dit gemeenteraadslid het College mandaat heeft gegeven heeft deze het feitelijk verkregen mandaat van de kiezer weggegeven zonder de kiezer te vragen

of deze dat wel goed vindt. De kiezer heeft namelijk niet op de wethouder of burgemeester gestemd, doch op het gekozen gemeenteraadslid.


De gemeenteraad van Venlo heeft de zeggenschap wél in eigen hand gehouden.

Het windmolenplan daar omvat 9 windturbines waarvan 5 windturbines dicht in de buurt van woningen zijn gepland.

Deze 5 molens zouden gezondheidsrisico's meebrengen voor de bewoners. Deze gemeenteraad was bereid in te stemmen met de bouw van de andere 4 molens.

De wethouder dreef als een verwend kind de kwestie op de spits door te stellen: " 9 windturbines, of anders geen".

Met deze houding was die gemeenteraad gauw klaar. Geen molens dus. Een kind dat 2 koekjes eist of anders geen, krijgt van verstandige ouders geen enkel koekje.


Op 14-3-2018 heeft de Actiegroep aan alle gemeenteraadsleden een open brief gezonden. Deze brief is ook in Hallo Peel en Maas van 15-3-2018 gepubliceerd.

De bedoeling van deze brief is om de gemeenteraadsleden te wijzen op hun verantwoordelijkheid jegens de kiezers en in de toekomst goed na te denken

- met het oog op het belang van de kiezers - alvorens men het College mandaat geeft.

Artikel Hallo 15-3-2018

Actiegroep heeft petitie aangeboden


Op 3 oktober 2017 heeft de Actiegroep "Geen windmolens (erbij) in onze achtertuin" in aanwezigheid van Omroep Peel en Maas en Hallo Peel en Maas,

om 13.30 uur de Burgemeester van Peel en Maas, Wilma Delissen, onze petitie aangeboden die door ruim 300 mensen is ondertekend.

De uitzending van de overhandiging is op 3 oktober om 18.42 uur uitgezonden en terug te zien op de volgende link:

Omroep P&M - uitzending gemist

HTML5 Icon


Actiegroep te gast in "Blik op de maand"


Op 1 oktober 2017 was onze Actiegroep "Geen windmolens in onze achtertuin" te gast bij Omroep P&M voor het programma "Blik op de maand" van Omroep P&M.

De opname vond plaats in Kasteel "de Keverberg" in Kessel.

De actiegroep werd in de gelegenheid gesteld om uit te leggen wat de redenen waren om een petitie op te stellen.

De Actiegroep is te zien en te horen in het programma "Blik op de maand" van Omroep P&M a.s. vrijdag 6 oktober om 18.00 uur.

Omroep P&M - uitzending gemist

HTML5 Icon


Stand van zaken per september 2017


Gemeente Peel en Maas heeft een keuze gemaakt tussen 2 windparken. Actiegroep biedt op 3 oktober 2017 petitie aan.

De stand van zaken tot medio september 2017 was dat er twee initiatiefnemers in de race waren, die beiden een molenpark aan de grens tussen de gemeente Leudal en gemeente Peel en Maas wilden neerzetten, evenwijdig aan Molenpark Neer en Zuidenwind. Beiden initiatiefnemers hebben bij de Gemeente Peel en Maas daartoe plannen ingediend. Windmolenpark Beringe (WEB) heeft een principeverzoek ingediend en Windmolenpark Egchelse Heide (WEH) heeft een aanvraag ingediend voor een uitgebreide omgevingsvergunning.


Beide initiatiefnemers voldeden niet aan alle voorwaarden en kregen van de Gemeente Peel en Maas 4 weken de tijd om alsnog ontbrekende informatie aan te leveren. Daar is Windpark Beringe niet in geslaagd en windpark Egchelse Heide maar ten dele. De Gemeente had reeds eerder het besluit genomen dat op die plaats (de plaats die de Actiegroep "Geen windmolens in onze achtertuin" bestrijdt) één windpark mag komen. Omdat Windpark Egchelse Heide veel verder is met haar plannen dan windpark Beringe, heeft Gemeente Peel en Maas besloten om vooralsnog met windpark Egchelse Heide verder te gaan.


Windpark Egchelse Heide heeft echter nog geen vergunning gekregen. Zij moet nog aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden is dat zij draagvlak moet creëren onder de omwonenden. Het bestaan van onze actiegroep toont aan dat die draagvlak er niet of onvoldoende is.


Heel veel mensen hebben de petitie op de website getekend. Deze petitie wordt op dinsdag 3 oktober as. om 12.30 uur aan de Burgemeester van Peel en Maas in het Huis van de Gemeente in Panningen aangeboden waarbij de Actiegroep haar beweegredenen zal toelichten voor het starten van deze petitie. De lokale omroep zal aanwezig zijn alsook Hallo van Peel en Maas.
WINDMOLENS:

Niet in onze achtertuin!


De gemeente Peel en Maas en gemeente Leudal zijn voornemens om

in het buitengebied nog eens 11 extra windmolens te plaatsen!

Wij als directe omwonenden zijn het hier niet mee eens!


Wist u dat de nieuw geplande windmolens 220 meter hoog worden en vanaf de dorpskernen te zien zijn?

Windmolenparken in Beringe, Egchel en Neer:

NEE!!

Windmolens draaien niet op wind maar op subsidies. Oftewel ons belastinggeld!!


Windmolens veroorzaken:

  • Geluidsoverlast
  • Slagschaduw
  • Lichtvervuiling (knipperende lampjes)
  • Landschapsvervuiling
  • Hebben een negatieve invloed op de natuur
  • Waardevermindering van woningen
  • Gezondheidsrisico's
  • Verstoring van rust en recreatie
  • Vermindering van het woongenot
HTML5 Icon

Situatie geplande windmolenpark Beringe, Egchel en Neer

HTML5 Icon

Beste inwoner van Peel en Maas en Leudal,

Het is 5 voor 12. De vergunning is al aangevraagd en de beslissing valt eind augustus.

Met uw handtekening helpt u te voorkomen dat grote windmolens in onze gemeenten worden geplaatst.

De plannen zijn om naast de 5 bestaande windmolens van gemeente Leudal nog eens 11 hogere

windmolens plaatsen.


Wij zijn niet tegen duurzame energie maar tegen de geplande locatie!