Informatie


De verschillende plannen die er zijn:

Website Windpark Egchelse Heide

Principe verzoek Windmolenpark Beringe ligt ter inzage bij de gemeente.Gemeente Peel en Maas :

Beleidsregel Regeling grootschalige windenergie Peel en Maas


Stukken verschenen in Hallo Peel en Maas.

Gemeente kiest voor windpark Egchelse Heide.

Actiegroep maakt gang naar de rechter

Windmolens komen er hoe dan ook.

Omwonenden starten petitie tegen windmolens

Dossier windmolens zorgt voor hoofdbrekens.


Verschenen stukken algemeen.

Die lelijke dingen, in wild-romantisch Rugen.